Thông tin

Dịch vụ

Gửi hàng đi Pakistan  

Tổng quan vê đất nước hồi giá Pakistan 
Kinh tế Công nghiệp chiếm 26,6%, nông nghiệp: 25,2% và dịch vụ 48,2% GDP.
Hơn một nửa lực lượng lao động làm nông nghiệp, chủ yếu trồng lúa và lúa mì. Bông xuất khẩu là nguồn thu ngoại tệ chính. Chính phủ khuyến khích các chương trình thủy lợi để cải tạo hơn một nửa diện tích đất canh tác dễ bị úng nước hoặc nhiễm mặn. Mặc dù Pa – ki – xtan có nhiều khoáng sản như than đá, vàng và đồng, nhưng các tài nguyên này vẫn chưa phát huy tác dụng. Các ngành công nghiệp chủ yếu là chế biến thực phẩm, dệt và công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất điện năng đạt 59,262 tỷ kWh, thủy điện chiếm 36,31%, tiêu thụ 55,114 tỷ kWh. Thất nghiệp và thiếu việc làm là một vấn đề lớn. Pa – ki – xtan phải dựa vào viện trợ quốc tế và khoản tiền gửi về nước của những người Pa – ki – xtan lao động ở nước ngòai.

Nasa Express - Dịch vụ gửi hàng đi Cộng hoà Áo

Gửi hàng đi Cộng Hòa Áo 

Cuộc điều tra dân số lần đầu tiên tương ứng với các tiêu chuẩn ngày nay được tiến hành trong Áo trong thời gian 1869/1870. Từ thời điểm đó dân số trên lãnh thổ của nước Áo ngày nay đã tăng hằng năm cho đến lần điều tra dân số cuối cùng trước khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ trong năm 1913. Cho đến khi Đế quốc Áo-Hung tan rã vào năm 1918 khi Chiến tranh thế giới thứ nhất chấm dứt, việc dân số trên lãnh thổ của nước Áo hiện nay tăng trưởng nhanh chóng là do di dân từ những nước ngày nay không còn thuộc Áo.

Nasa Express Chuyên gửi hàng đi Úc, vận chuyển hàng hóa đi Úc với giá rẻ nhất. Nasa Express là nơi uy tín để bạn gửi hàng hóa đi Úc và nhiều nước khác, hàng hóa gửi đi Úc được vận chuyển cẩn thận, Giao hàng tận nhà người nhận ở úc

Chat với chúng tôi